1. JISWAサロン定例セミナー(2022年5月)を開催しました。

 2. 第9回「JISWAひろば」を開催しました。

 3. 年度末特別JISWAセミナー 後編(2022年4月)を開催しました。

 4. 年度末特別JISWAセミナー 前編(2022年3月)を開催しました。

 5. 第8回「JISWAひろば」を開催しました。

 6. JISWAサロン定例セミナー(2022年2月)を開催しました。

 7. JISWAサロン定例セミナー(2022年1月)を開催しました。

 8. 第7回「JISWAひろば」を開催しました。

 9. JISWAサロン定例セミナー(12月)を開催しました。

 10. JISWAサロン定例セミナー(11月)を開催しました。

 11. 第6回「JISWAひろば」を開催しました。

 12. JISWAサロン定例セミナー(10月)を開催しました。

 13. JISWAサロン定例セミナー(9月)を開催しました。

 14. 第5回「JISWAひろば」を開催しました。

 15. JISWAサロン定例セミナー(8月)を開催しました。

 16. 第4回「JISWAひろば」を開催しました。

 17. JISWAサロン定例セミナー(6月)を開催しました。

 18. 第3回「JISWAひろば」を開催しました。

 19. 理事会を開催いたしました。

 20. JISWAサロン定例セミナー(5月)を開催しました。